Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 10-р сар

A- A A+
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 10-р сар