“ТЭРБУМ МОД” ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД МОД ТАРИЛАА

“ТЭРБУМ МОД” ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД МОД ТАРИЛАА

“ТЭРБУМ МОД” ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД МОД ТАРИЛАА

Дэлгэрэнгүй

"ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО ӨДӨР-2023" өдөрлөгт тус хэлтэс оролцож, иргэдэд мэдээлэл өгөн ажиллалаа

"ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО ӨДӨР-2023" өдөрлөгт тус хэлтэс оролцож, иргэдэд мэдээлэл өгөн ажиллалаа

Дэлгэрэнгүй
ЦЭРЭГ ТАТЛАГЫН КОМИСС СУМДАД АЖИЛЛАЖ  БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН КОМИССООР ОРЖ БАЙГАА ЭРЧҮҮДЭД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА. /Бигэр сум/

ЦЭРЭГ ТАТЛАГЫН КОМИСС СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН КОМИССООР ОРЖ БАЙГАА ЭРЧҮҮДЭД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА. /Бигэр сум/

ЦЭРЭГ ТАТЛАГЫН КОМИСС СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН КОМИССООР ОРЖ БАЙГАА ЭРЧҮҮДЭД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА. /Бигэр сум/

Дэлгэрэнгүй
ХААН БАНКТАЙ ХАМТРАН ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ОЛГОЛТЫГ ИДЭВХИЖҮҮЛЭН, ХЭРЭГЛЭЭНД НЭВТРҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ЕСӨНБУЛАГ СУМЫН САЛБАР ДЭЭР УЛСЫН БҮРТГЭГЧ АЖЛЫН ЦАГААР АЖИЛЛАН ИРГЭДЭД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ БАЙНА

ХААН БАНКТАЙ ХАМТРАН ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ОЛГОЛТЫГ ИДЭВХИЖҮҮЛЭН, ХЭРЭГЛЭЭНД НЭВТРҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ЕСӨНБУЛАГ СУМЫН САЛБАР ДЭЭР УЛСЫН БҮРТГЭГЧ АЖЛЫН ЦАГААР АЖИЛЛАН ИРГЭДЭД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ БАЙНА

ХААН БАНКТАЙ ХАМТРАН ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ОЛГОЛТЫГ ИДЭВХИЖҮҮЛЭН, ХЭРЭГЛЭЭНД НЭВТРҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ЕСӨНБУЛАГ СУМЫН САЛБАР ДЭЭР УЛСЫН БҮРТГЭГЧ АЖЛЫН ЦАГААР АЖИЛЛАН ИРГЭДЭД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ БАЙНА

Дэлгэрэнгүй
АВТО ТЭЭВРИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН  ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭЭР ИРСЭН ХӨДӨӨНИЙ ИРГЭДЭД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ БАЙНА. /БУГАТ, ХӨХМОРЬТ/

АВТО ТЭЭВРИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭЭР ИРСЭН ХӨДӨӨНИЙ ИРГЭДЭД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ БАЙНА. /БУГАТ, ХӨХМОРЬТ/

АВТО ТЭЭВРИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭЭР ИРСЭН ХӨДӨӨНИЙ ИРГЭДЭД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ БАЙНА

Дэлгэрэнгүй
КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ

КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ

КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ

Дэлгэрэнгүй
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС ХАМРАГДЛАА

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС ХАМРАГДЛАА

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС ХАМРАГДЛАА

Дэлгэрэнгүй
ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ОЛГОЛТЫГ ИДЭВХИЖҮҮЛЭН, ХЭРЭГЛЭЭНД НЭВТРҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ХААН БАНКТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ОЛГОЛТЫГ ИДЭВХИЖҮҮЛЭН, ХЭРЭГЛЭЭНД НЭВТРҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ХААН БАНКТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

ООН ГАРЫН ҮСГИЙН ОЛГОЛТЫГ ИДЭВХИЖҮҮЛЭН, ХЭРЭГЛЭЭНД НЭВТРҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ХААН БАНКТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Дэлгэрэнгүй
Цахим гадаад паспорт олгож эхэллээ

Цахим гадаад паспорт олгож эхэллээ

Цахим гадаад паспорт олгож эхэллээ

Дэлгэрэнгүй
АЛТАЙН МЭДЭЭ АГЕНТЛАГТ ЯРИЛЦЛАГА ӨГЛӨӨ

АЛТАЙН МЭДЭЭ АГЕНТЛАГТ ЯРИЛЦЛАГА ӨГЛӨӨ

АЛТАЙН МЭДЭЭ АГЕНТЛАГТ ЯРИЛЦЛАГА ӨГЛӨӨ

Дэлгэрэнгүй