СТАТИСТИК ТООН МЭДЭЭ 2021 оны 04 сар

СТАТИСТИК ТООН МЭДЭЭ 2021 оны 04 сар

СТАТИСТИК ТООН МЭДЭЭ 2021 оны 04 сар

Дэлгэрэнгүй
ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧИД 2 ДАХЬ ТУНГИЙН ВАКЦИНДАА ХАМРАГДЛАА

ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧИД 2 ДАХЬ ТУНГИЙН ВАКЦИНДАА ХАМРАГДЛАА

ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧИД 2 ДАХЬ ТУНГИЙН ВАКЦИНДАА ХАМРАГДЛАА

Дэлгэрэнгүй
БАНКНЫ УДИРДЛАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТАЛААР УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

БАНКНЫ УДИРДЛАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТАЛААР УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

БАНКНЫ УДИРДЛАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТАЛААР УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дэлгэрэнгүй
ХЭЛТСИЙН БАЙРАНД АРИУТГАЛ ХИЙЛГҮҮЛЛЭЭ

ХЭЛТСИЙН БАЙРАНД АРИУТГАЛ ХИЙЛГҮҮЛЛЭЭ

ХЭЛТСИЙН БАЙРАНД АРИУТГАЛ ХИЙЛГҮҮЛЛЭЭ

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН "ВАКЦИН"-ДАА ХАМРАГДЛАА

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН "ВАКЦИН"-ДАА ХАМРАГДЛАА

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлийг шалгах боломжтой

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлийг шалгах боломжтой

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлийг шалгах боломжтой

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН "МОНГОЛ БИЧИГ"-ИЙН ХИЧЭЭЛД СУРАЛЦАЖ БАЙНА

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН "МОНГОЛ БИЧИГ"-ИЙН ХИЧЭЭЛД СУРАЛЦАЖ БАЙНА

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС "ЦАХИМ ГҮЙЛТ-2021"-Д НЭГДЛЭЭ

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС "ЦАХИМ ГҮЙЛТ-2021"-Д НЭГДЛЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Говь-Алтай аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь “Би жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг байна” аянд нэгдэж байна.

Говь-Алтай аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь “Би жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг байна” аянд нэгдэж байна.

Говь-Алтай аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь “Би жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг байна” аянд нэгдэж байна.

Дэлгэрэнгүй