Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлд юу юу хамаарах вэ?

A- A A+
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлд юу юу хамаарах вэ?