Төрсний бүртгэлийг хэрхэн, яаж хийлгэх вэ?

A- A A+
Төрсний бүртгэлийг хэрхэн, яаж хийлгэх вэ?