Эцэг, эх тогтоосны бүртгэлд юу шаардлагатай вэ?

A- A A+
Эцэг, эх тогтоосны бүртгэлд юу шаардлагатай вэ?