Гэрлэлт дуусгавар болоход ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

A- A A+
Гэрлэлт дуусгавар болоход ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?