Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

A- A A+
Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?