Шилжилт хөдөлгөөн хийлгэхэд ямар баримт бичиг бүрдүүлэх вэ?

A- A A+
Шилжилт хөдөлгөөн хийлгэхэд ямар баримт бичиг бүрдүүлэх вэ?