Шилжилт хөдөлгөөнийг яагаад зогсоодог вэ? Хэзээ нээх вэ?

A- A A+
Шилжилт хөдөлгөөнийг яагаад зогсоодог вэ? Хэзээ нээх вэ?