Гэрийн хаяг дээр өөр хүн бүртгэлтэй эсэхийг хэрхэн мэдэх вэ?

A- A A+
Гэрийн хаяг дээр өөр хүн бүртгэлтэй эсэхийг хэрхэн мэдэх вэ?