Ямар нэгэн зөрүүтэй болон буруу мэдээлэл байвал яах вэ?

A- A A+
Ямар нэгэн зөрүүтэй болон буруу мэдээлэл байвал яах вэ?