Гэр бүлийнхээ гишүүний мэдээллийг баталгаажуулж болох уу?

A- A A+
Гэр бүлийнхээ гишүүний мэдээллийг баталгаажуулж болох уу?