ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ОНЛАЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

A- A A+
ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ОНЛАЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

Онлайн хурал 2020 оны 12 сарын 18-ны өдөр заасан хугацаандаа буюу 15:00-18:00 цагийн хооронд боллоо. Хурлыг хэлтсийн дарга Г.Чүлтэмжамц удирдав. Хурлаар албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, хамтын сан, иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн анхаарах асуудлууд цаашид анхаарах асуудлууд, 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудаар хуралдлаа. Хуралт нийт 17 сум хамрагдах байснаас Шарга, Дэлгэр сумдын бүртгэгч өвчтэй, Бигэр, Төгрөг сумд чөлөөтэй бусад нь бүрэн хамрагдлаа.