ХУРЛЫН ЗАР

A- A A+
ХУРЛЫН ЗАР

2021 оны 01 дүгээр сарын 6-ны өдөр хэлтсийн албан хаагчдын хуралтай. Хуралд хэлэлцэх асуудал: 2020 оны жилийн эцсийн тайлан, төлөвлөгөөний биелэлт танилцуулах, анхаарах асуудал, 2021 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, дундын сангийн талаар