ХУРЛЫН ЗАР

A- A A+
ХУРЛЫН ЗАР

Хугацаа: 2021 оны 01-р сарын 08-ны өдөр 

Хамрагдах албан хаагчид: Сумдын улсын бүртгэгч нар

Хэлэлцэх асуудал: 2020 оны жилийн эцсийн тайлан, төлөвлөгөөний биелэлт танилцуулах, дундын сангийн тайлан тавих, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн дүгнэлтийн талаар, цаашид анхаарах асуудал, 2021 онд хийгдэх ажил үйлчилгээ, дундын сангийн талаар