АЛБАН ХААГЧДЫГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛСАН ҮЗЛЭГТ ХАМРУУЛЛАА

A- A A+
АЛБАН ХААГЧДЫГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛСАН ҮЗЛЭГТ ХАМРУУЛЛАА

Хэлтсээс жил бүр эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын төлөвлөгөөний дагуу "Жаргалан-Алтай" өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтран 2021 оны 01 сарын 21-ний өдөр зохион байгууллаа. Үзлэгээр албан хаагчдын цусны шинжилгээ авч хелликобактери, ДОХ, серлоги, сахар, В, С вирусын сорил тавьж даралтыг үзэж, пүлс хэмжин, өндөр жин үзэж эрүүл мэндийн зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа.