ХҮҮХЭД ҮРЧЛЭЛТИЙН ХАРИЛЦАА

A- A A+
ХҮҮХЭД ҮРЧЛЭЛТИЙН ХАРИЛЦАА

Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж, түүний биелэлтийг хангуулах, хүүхдийн төрсний, үрчилсний, нас барсны гэх зэрэг холбогдох бүртгэлд зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, олон нийтэд хууль тогтоомжийг сурталчлах, бусад байгууллага албан хаагч нартай хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилгоор мэдээлэл хийсэн. Хүүхэд үрчилэлтэд дараах зүйлийг анхаарах шаардлагатай.