ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ОНЛАЙН СҮЛЖЭЭНД БҮРЭН ХОЛБОГДЛОО

A- A A+
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ОНЛАЙН СҮЛЖЭЭНД БҮРЭН ХОЛБОГДЛОО

"Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох" төслийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр тус аймгийн 18 сум иргэний бүртгэлийн онлайн сүлжээнд бүрэн холбогдлоо. Үүнээс Алтай сум 2021 оны 2 улиралд багтаан холболт хийгдсэнээр Говь-Алтай аймаг 100 хувь иргэний бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбогдох юм. Онлайн сүлжээнд холбогдсоноор улсын бүртгэлийн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээг түргэн шуурхай авах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм.
Өмнө нь алслагдсан сумын иргэн аливаа тодорхойлолт, лавлагаа болон улсын бүртгэлийн бусад үйлчилгээг авахын тулд 300 гаруй км зорчиж, аймгийн төвийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс авдаг байсан бол өнөөдөр тухайн сумын улсын бүртгэгч мэдээллээ онлайн сүлжээгээр төв рүүгээ шилжүүлснээр иргэдийн цаг зав, эдийн засгийн зардлыг хэмнэх боломжтой боллоо.