ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧИД ЕСӨНБУЛАГ СУМАНД ГЭРИЙН ТУСГААРЛАЛТЫН АЖИГЛАЛТАД БАЙГАА ИРГЭДЭД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ БАЙНА

A- A A+
ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧИД ЕСӨНБУЛАГ СУМАНД ГЭРИЙН ТУСГААРЛАЛТЫН АЖИГЛАЛТАД БАЙГАА ИРГЭДЭД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ БАЙНА

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2021 оны 02 сарын 05-ны өдрийн А/49 дугаар захирамж "Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгах тухай"-ийн дагуу тус хэлтсийн албан хаагчид хуваарьт өдрийн заасан хугацаанд аймагт ирж гэрийн тусгаарлалтад гарсан иргэдийн хяналтыг хийж тайланг өдөр бүр хариуцсан албан хаагчидад хүлээлгэн өгч ажиллаж байна.