Онлайн хурлын зар

A- A A+
Онлайн хурлын зар

Хугацаа: 2021 оны 03-р сарын 01-ний өдөр 

Хамрагдах албан хаагчид: Хэлтсийн нийт албан хаагчид /35 албан хаагч/

Хэлэлцэх асуудал: МУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын хэрэгжилт, Албан хаагчдад цаг үеийн байдал танилцуулах, тулгамдаж буй асуудлын талаар хэлэлцэж шийдвэрлэх, албан хаагчид мэдлэгээ дээшлүүхэд зорилтод босоо монгол бичиг суралцах талаар.