УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН "МОНГОЛ БИЧИГ"-ИЙН ХИЧЭЭЛД СУРАЛЦАЖ БАЙНА

A- A A+
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН

“Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III”-ын зорилгын хүрээнд Монгол хэлний тухай хуульд зааснаар 2025 оноос төрийн албан хэргийг кирилл болон үндэсний монгол бичгээр хөтлөн явуулах, цаашид бүх нийтээр монгол бичигт суралцах ажлын хүрээнд тус хэлтсийн албан хаагчид "Монгол бичгийн хичээл"-д 7 хоногийн Мягмар, Пүрэв гаригуудад сууж байна.