ХЭЛТСИЙН БАЙРАНД АРИУТГАЛ ХИЙЛГҮҮЛЛЭЭ

A- A A+
ХЭЛТСИЙН БАЙРАНД АРИУТГАЛ ХИЙЛГҮҮЛЛЭЭ

Хэлтсийн өрөө болон үйлчилгээний заал байранд 2021 оны 04 сарын 16-ны өдөр мэргэжлийн байгууллагаар ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгүүллээ.