ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧИД 2 ДАХЬ ТУНГИЙН ВАКЦИНДАА ХАМРАГДЛАА

A- A A+
ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧИД 2 ДАХЬ ТУНГИЙН ВАКЦИНДАА ХАМРАГДЛАА

2021 оны 05 сарын 6-ны өдөр СОVID19 өвчний 2 дахь тунгийн вакцинаа хийлгэх ёстой 14 албан хаагчийг аймгийн Онцгой комис болон аймгийн удирдлагад хүсэлт тавьж 04 сарын 30-ны өдөр аймгийн хэмжээнд хамгийн түрүүнд вакцинжуулалтанд хамруулж ажиллалаа. Вакцинжуулалтын арга хэмжээг хэлтсийн байранд бүрэн халдваргүйжүүлэлт хийлгүүлэн албан хаагчдын хоорондын зайг баримтлан халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд мөрдүүлж, урьдчилсан эмнэлэгийн үзлэг хийсний дараа хийлгэсэн бөгөөд вакцинжуулалтын ажил дууссаны дараа өрөө тасалгаа, коридор, хэлтсийн байрыг бүхэлд нь дахин халдваргүйжүүлэлт хийлгүүлэн ажилласан болно. Мөн итгэмжлэгдсэн ажилтнаар ажиллаж байгаа сумдын албан хаагчдыг ойрын хугацаанд вакцинжуулалтандаа хамрагдах талаар хүсэлт хүргүүлэн ажиллаж байна.