МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТЫГ СУМДЫН СОНГУУЛИЙН ХОРООНД ХҮРГЭХ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

A- A A+
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТЫГ СУМДЫН СОНГУУЛИЙН ХОРООНД ХҮРГЭХ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

          Тус хэлтэс нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Сонгуулийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.9 дэх хэсэгт заасны дагуу Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хуулийн хугацаанд нь хэсгийн хороодод хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулав.

         Уг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн тулд хэлтсийн даргын баталсан “Сонгогчдын нэрийн жагсаалт хэвлэх, хүргүүлэх, хяналт тавих үйл ажиллагааны  төлөвлөгөө”-ний дагуу 2021 оны 05 сарын 13-ны өдрийн 08:30-13:00 цагийн хооронд хэвлэж, сумдыг 2 чиглэлд хуваан хэсгийн хороодод хүргүүллээ.Мөн Сонгогчдын нэрийн жагсаалттай хамт тус хэлтсийн хяналтын улсын байцаагчийн “Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын талаар” мэдэгдлийг хүргүүллээ.Тус аймагт Коронавируст өвчний дэгдэлт нэмэгдэж хатуу хөл хорио тогтоосонтой холбогдуулан Аймгийн Онцгой комисст хүсэлт гаргаж сумдын сонгуулийн хороонд сонгогчийн нэрийн жагсаалтыг хүргүүлэх ажлын хэсэгт ажиллах хэлтсийн албан хаагчдыг PCR шинжилгээнд хамруулж хариуг үндэслэн  томилолтоор ажиллуулав.

         Төлөвлөгөөний дагуу урд чиглэлийн Халиун, Бигэр, Чандмань, Эрдэнэ, Цогт, Цээл, Алтай, Бугат, Төгрөг сумдын чиглэлд Хэлтсийн дарга Г.Чүлтэмжамц, Мэдээлэл технологийн ажилтан Э.Баатарсүрэн нар,  хойд чиглэлийн  Шарга,  Дарив, Тонхил, Хөхморьт, Баян-Уул, Жаргалан, Тайшир, Дэлгэр  сумдын чиглэлд Улсын бүртгэгч М.Арьяачойжил, Бичиг хэргийн ажилтан М.Бат-Эрдэнэ, жолооч Д.Гансүх  нар томилолтоор ажиллаж  сонгогчийн нэрийн жагсаалтыг хуулийн хугацаанд нь буюу 2021 оны 05 дүгээр сарын 15-ны өдөрт багтаан тус тус хүргүүллээ. Хүргүүлэхдээ цар тахлын нөхцөл байдлын үүднээс сумын төврүү орохгүй Сонгуулийн хорооны даргыг улсын бүртгэгчийн хамт байлцуулан сумын гаднах постонд халдвар хамгааллын дэглэм баримтлан, хүн хоорондын зайг барьж хүлээлгэн өгсөн болно. Аймгийн төвийн сум болох Есөнбулаг сумын Сонгуулийн хороонд Улсын ахлах бүртгэгч Я.Арвижих, Улсын бүртгэгч Б.Тогтохбаяр нар 2021 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр хүргэлээ.