Говь-Алтай аймаг "Иргэний бүртгэлийн онлайн систем"-д бүрэн холбогдлоо

A- A A+
Говь-Алтай аймаг

"Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох" төслийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр  Монгол Улсын бүх аймаг, сумдыг иргэний бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбох ажил үе шаттайгаар явагдсаар энэ оны 06 сард бүрэн дууслаа. Тус аймгийн 18 сумаас Алтай сум шилэн кабельд энэ онд холбогдож иргэний бүртгэлийн онлайн сүлжээ 2021 оны 06 сарын 25-ны өдөр тавигдлаа. Ингэснээр Говь-Алтай аймаг 100 хувь иргэний бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбогдлоо. Онлайн сүлжээнд холбогдсоноор улсын бүртгэлийн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээг түргэн шуурхай авах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм.
Өмнө нь алслагдсан сумын иргэн аливаа тодорхойлолт, лавлагаа болон улсын бүртгэлийн бусад үйлчилгээг авахын тулд 300 гаруй км зорчиж, аймгийн төвийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс авдаг байсан бол өнөөдөр тухайн сумын улсын бүртгэгч мэдээллээ онлайн сүлжээгээр төв рүүгээ шилжүүлснээр иргэдийн цаг зав, эдийн засгийн зардлыг хэмнэх боломжтой боллоо.