АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ТУС ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР 7.500.000 ТӨГРӨГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭЖ ӨГЛӨӨ.

A- A A+
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ТУС ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР 7.500.000 ТӨГРӨГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭЖ ӨГЛӨӨ.