Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа

A- A A+
Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж албан хаагчдад мэдээлэл өгөх зорилгоор ээлжит сургалтыг өнөөдөр /2021.10.26/ зохион байгууллаа. Тодруулбал, гэмт хэрэг, терроризм, хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр цахим сургалт зохион байгуулсан бөгөөд тус сургалтад Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын харьяа газар, хэлтэс болон орон нутаг дахь Улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн албан хаагчид цахимаар холбогдон оролцов.

“Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх тухай ерөнхий ойлголт” сэдвийн хүрээнд Монгол банкны зөвлөх Б.Гантуяа, Эцсийн өмчлөгчийг бүртгэх, эцсийн өмчлөгчийн эрсдлийн үнэлгээний талаарх ойлголт, аргачлал, түүнчлэн ФАТФ-ын зөвлөмж 24 нь улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаатай хэрхэн уялдах, хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлуудын талаар Монгол банкны Санхүүгийн мэдээллийн албаны мэргэжилтэн Г.Буян-Өлзий, НҮБ-ын хориг арга хэмжээний хэрэгжилт улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаатай хэрхэн уялдах, хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал, НҮБ-ын АЗ-ын ХАХ-ны жагсаалтад орсон улс орон, хувь хүн, хуулийн этгээдийн бүртгэл хийх болон хөрөнгө царцаах асуудал зэргийн тухай Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн тасгийн дарга Ц.Чинзоригт, Хүн худалдаалах гэмт хэргийн нөхцөл  байдлын талаар мэдээллийг ЦЕГ-ын Эрүүгийн цагдаагийн албаны  Зохион байгуулалттай гэмт бүлэг, хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Б.Батцэрэн нар тус тус мэдээлэл хүргэн ажиллалаа.