ХЭЛТСИЙН ХУРАЛ

A- A A+
ХЭЛТСИЙН ХУРАЛ

Хэлтсийн хамт олны хурал:

Сураглтын хамрагдах байдал: Онлайнаар /zoom програмаар/

Хамрагдах албан хаагчид: Хэлтсийн бүх албан хаагчид нийт 36 албан хаагч

Хугацаа: 2021.10.05-ны өдрийн 12:00

Хэлэлцэх асуудал: 

1. Хэлтсийн дарга Г.Чүлтэмжамц: "Хэлтсийн ажлын явц, аймаг орон нутагт хийгдэж буй цаг үеийн асуудлууд, анхаарах зүйлс"

2. Э.Баатарсүрэн: "Шинээр нэвтрүүлж буй програмтай холбоотой гарч байгаа асуудлууд" шийдвэрлэх бусад ажилууд