УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС ГАДНАХ ГЭРЛЭН ХАЯГ, ӨРӨӨНИЙ ХАЯГУУДАА "МОНГОЛ БИЧИГ"-ТЭЙ ХОСЛУУЛАН ШИНЭЧИЛЛЭЭ

A- A A+
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС ГАДНАХ ГЭРЛЭН ХАЯГ, ӨРӨӨНИЙ ХАЯГУУДАА

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах үүднээс төрийн байгууллагууд гаднах гэрлэн хаяг болон албан хаагчдын өрөөний хаягийг үндэсний бичиг  болох "Монгол бичиг"-тэй хослуулан шинэчлэж байгаа билээ. Уг ажлын хүрээнд тус хэлтэс нь байгууллагын гаднах хаяг, албан хаагчдын өрөөний гадна хаягуудыг шинэчлэн захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.