ХУРЛЫН ЗАР

A- A A+
ХУРЛЫН  ЗАР

Хэлтсийн хамт олны хурал:

Сургалтын хамрагдах байдал: Онлайнаар /zoom програмаар/

Хамрагдах албан хаагчид: Хэлтсийн бүх албан хаагчид нийт 36 албан хаагч

Хугацаа: 2021.11.01-ны өдрийн 17:00

Хэлэлцэх асуудал: 

1. Хэлтсийн дарга Г.Чүлтэмжамц: "Хэлтсийн ажлын явц, аймаг орон нутагт хийгдэж буй цаг үеийн асуудлууд, малын  гоц халдвар шүлхийн талаар"