Онлайн хурлын зар

A- A A+
Онлайн хурлын зар

Хяналт шалгалтын дүн танилцуулах хурал:

Сургалтын хамрагдах байдал: Онлайнаар /zoom програмаар/

Хамрагдах албан хаагчид: УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар, Хэлтсийн бүх албан хаагчид нийт 42 албан хаагч

Хугацаа: 2021.11.09-ны өдрийн 15:30

Хэлэлцэх асуудал: 

1. Хяналт шалгалтын багаас тус хэлтсийн бүртгэлд хяналт, шалгалт хийсэн талаар танилцуулах.