Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх үйлчилгээ E-Mongolia-д нэмэгдлээ.

A- A A+
Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх үйлчилгээ E-Mongolia-д нэмэгдлээ.

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх үйлчилгээ нэмэгдлээ.

Та тус үйлчилгээг авахын тулд:

www.e-mongolia.mn сайтад нэвтрэх орох

үйлчилгээнүүд цэсийг сонгох

Үл хөдлөх хөрөнгө үйлчилгээг сонгох

Барилга, орон сууц дэд цэсийг сонгох

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх гэсэн шат дарааллаар цахимаар авах боломжтой.

Тус үйлчилгээ ажлын 5 хоногт шийдвэрлэгдэнэ

Тус үйлчилгээ нь гар утасны аппликейшнд ороогүй гэдгийг анхаараарай. Та зөвхөн www.e-mongolia.mn сайтаас үйлчилгээг авах боломжтой.

Лавлах утас: 11-11 / 1 /