2022.01.13-НЫ ӨДӨР ОНЛАЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

A- A A+
2022.01.13-НЫ ӨДӨР ОНЛАЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

Хурал 2022 оны 01 сарын 13-ны өдөр 17:00 цагт 94.1 хувийн ирцтэй боллоо. Хурлаар доорх асуудлын талаар хэлэлцлээ.

1.2021 оны хэлтсийн хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа

2. Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт

3. 2021 ХАСХОМ хуулийн хугацаанд мэдүүлэхэд анхаарах асуудлууд

4. 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдах ажлууд