ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СУМДААС ҮЗҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

A- A A+
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СУМДААС ҮЗҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл хөтлөх эрх олгогдсон Алтай, Чандмань, Тонхил, Баян-Уул, Халиун сумдын улсын бүртгэгчдийг 2022 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн хооронд хэлтсийн эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасагт тусгай удирдамжийн дагуу ажлын байрны сургалт, дадлагыг хийлгэлээ. Ингэснээр тус сумдын хамрах тойрогт байрлах Дарви, Эрдэнэ, Бугат, Хөхморьт, Цээл гээд нийт 10 сумын иргэд эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг хүндрэл чирэгдэлгүй шуурхай авах боломжтой боллоо.