ЕСӨНБУЛАГ СУМЫН БОЛОН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТАЙ ХАЯГЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР АЖИЛ ХЭРГИЙН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

A- A A+
ЕСӨНБУЛАГ СУМЫН БОЛОН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТАЙ ХАЯГЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР АЖИЛ ХЭРГИЙН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасгаас аймгийн төвийн хэмжээнд явагдаж буй хаягжуулалтын ажлын талаар Есөнбулаг сумын Засаг дарга, багийн Засаг дарга нартай ажил хэргийн уулзалт зохион байгуулж, гарч буй бэрхшээлийг шийдвэрлэх талаар санал бодлоо солилцон нэгдсэн шийдэлд хүрлээ.