2022/05/02-НЫ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН "ТООН ГАРЫН ҮСЭГ" ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ

A- A A+
2022/05/02-НЫ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ХЗДХЯ-ны харьяа Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас Монгол Улсын 16 ба түүнээс дээш насны иргэддээ тоон гарын үсгийг олгох ажлыг өнөөдрөөс /2022.05.02/ эхлүүллээ.

Хуульд зааснаар Улсын бүртгэлийн байгууллага нь гэрчилгээжүүлэх байгууллага бөгөөд Монгол Улсын 16 насанд хүрсэн иргэнд таван жилийн хугацаатайгаар тоон гарын үсгийг олгохоор тусгагдсан.

Говь-Алтай аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2022.05.02-ний өдрөөс эхлэн Монгол улсын 16 ба түүнээс дээш насны иргэдэд харъяалал харгалзахгүйгээр тоон гарын үсэг иргэний цахим үнэмлэхэнд олгож эхэллээ.

Мөн "Нээлттэй хаалганы өдөр"-өөр талбайд байрлуулсан дэлгэцээр Тоон гарын үсгийн талаарх шторкуудыг байнга явуулж, сурталчилахаас гадна иргэдэд "Тоон гарын үсэг"-ийн талаар мэдээлэл хүргэн ажиллаж нээлтийн үеэр нийт 17 иргэнд тоон гарын үсгийг нь олголоо.