Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр албан хаагчдынхаа хүүхдүүдийг хүлээн авч бэлэг гардууллаа.

A- A A+
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр албан хаагчдынхаа хүүхдүүдийг хүлээн авч бэлэг гардууллаа.