НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

A- A A+
НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Тус хэлтсээс иргэн, хуулийн этгээдэд Улсын бүртгэлийн байгууллагаас хийгдэж байгаа томоохон ажлуудыг сурталчлах, тоон гарын үсэг олгох зорилгоор нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа.

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид, сумдын ЗДТГ хамтран оролцож иргэдэд үйлчилгээ үзүүллээ.

Тодруулбал, 16 нас хүрч иргэний үнэмлэх анх удаа авч байгаа болон 25, 45 насны иргэний үнэмлэхийн сунгалт хийлгэх иргэдэд иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн үйлчилгээ, гадаад паспорт олголтын бүртгэл, иргэний улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дахин олголтын үйлчилгээг үзүүллээ. Түүнчлэн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл, газар эзэмших эрхийн бүртгэл, хувийн сууц, хашаа байшин бүртгүүлэх, өв залгамжлалын тухай, газрын цахим бүртгэл, эд хөрөнгөтэй эсэх болон эд хөрөнгийн лавлагаа, бусдын газар дээр баригдсан барилга барих, түрээсийн гэрээний асуудлаар, Хуулийн этгээдийн эрхийн улсын бүртгэлийн оноосон нэр шүүж баталгаажуулалт хийн иргэдэд хуулийн этгээдийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой зөвлөгөө, мэдээллийг тус тус өгч ажиллалаа. Мөн энэ өдөр 1334 иргэнд тоон гарын үсэг олголоо.

Өдөрлөгийн хүрээнд Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээгээ олон нийтэд сурталчлан таниулах, бусад арга хэмжээний талаарх мэдээ, мэдээллийг иргэдэд хүргэж ажиллав.