НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЛОО

A- A A+
НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЛОО

Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас төрийн байгууллагуудын нэгдсэн “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр аймгийн Спорт цогцолборын их зааланд зохион байгууллаа.

Өдөрлөгөөр нийт 58 бүртгэл хийгдэж, иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл давхардсан тоогоор 380-аад иргэнд өгч ажилласан байна.

Мөн энэ өдөр Тоон гарын үсэг олгох ажлыг хийж нийт 290 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна.