ГАДААД ПАСПОРТЫН ЗУРАГ АВАХ ӨРӨӨ ТОХИЖУУЛЖ ИРГЭДЭД ҮЙЛЧИЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

A- A A+
ГАДААД ПАСПОРТЫН ЗУРАГ АВАХ ӨРӨӨ ТОХИЖУУЛЖ ИРГЭДЭД ҮЙЛЧИЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар түүний харьяа салбар бүртгэлийн хэлтсүүд өнгөрсөн 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлэн "Үндэсний энгийн гадаад паспорт"-ын зургийг өөрсдөө авч бүртгэл хийж эхлэсэн. Энэ ажлын хүрээнд тус хэлтсээс гадаад паспортын зураг авах өрөөг өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан тохижуулж иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж байна.