УГИЙН БИЧИГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? СУРГАЛТАНД ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН ХАМРАГДЛАА

A- A A+
УГИЙН БИЧИГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? СУРГАЛТАНД ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН ХАМРАГДЛАА

Аймгийн Соёлын хэлтсээс 2022 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр зохион байгуулсан "Цус ойртолт, Угийн бичиг хөтлөх" сэдэвт сургалтанд хэлтсийн хамт олон хамрагдаж дадлага ажил хийлээ.