Авилгад үгүй гэж хэлцгээе!

A- A A+
Авилгад үгүй гэж хэлцгээе!

Авилгад үгүй гэж хэлцгээе!

SAY NO TO CORRUPTION

Өнөөдөр ОЛОН УЛСЫН АВИЛГЫН ЭСРЭГ ӨДӨР

#nocorruption