Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны 12 сар

A- A A+
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны 12 сар