ЦЭРЭГ ТАТЛАГЫН КОМИСС СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН КОМИССООР ОРЖ БАЙГАА ЭРЧҮҮДЭД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА. /Бигэр сум/

A- A A+
ЦЭРЭГ ТАТЛАГЫН КОМИСС СУМДАД АЖИЛЛАЖ  БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН КОМИССООР ОРЖ БАЙГАА ЭРЧҮҮДЭД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА. /Бигэр сум/

ЦЭРЭГ ТАТЛАГЫН КОМИСС СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН КОМИССООР ОРЖ БАЙГАА ЭРЧҮҮДЭД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

/Бигэр сум/