ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА П.САЙНЗОРИГ ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

A- A A+
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА П.САЙНЗОРИГ ХЭЛТСИЙН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

Тус газарт 2023 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П. Сайнзоригоор ахлуулсан ажлын хэсэг ирж Хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцаж "Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичиг болон Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан арга хэмжээний хүрээнд хууль сахиулах салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулан, бүтээн байгуулалтыг дэмжих, ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, техник тоног төхөөрөмж хэрэгслийн хангалтыг үе шаттайгаар шинэчлэх зэрэг ажлууд хийгдэж байгаа талаар дурдав.