ЗДТГ-ын ажлын хэсэгт орж сум, багийн иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүллэн ажиллалаа

A- A A+
ЗДТГ-ын ажлын хэсэгт орж сум, багийн иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүллэн ажиллалаа

Говь-Алтай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Мэдээлэл технологийн ажилтан Энхболдын Баатарсүрэн би Аймгийн Засаг даргын иргэд малчдад төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхайгаар оршин суугаа газар нутагт нь хүргэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж, 2023 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр аймгаас гарч 2023 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр аймагт ирлээ. Уг ажлын хүрээнд Төрийн бодлого, чиглэлийг сум, багийн иргэдэд хүргэх, Бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаар, иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн талаар иргэдэд мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, тоон гарын үсгийн олголтыг эрчимжүүлэх, олгох, газар дээр нь бүртгэл хийж ажиллалаа.