ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ШУУРХАЙ ХҮРГЭХ 24/7 ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ. Тус хэлтэс нь иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүндрэл чирэгдэлгүй, шуурхай хүргэх зорилгоор 2024 оны 1 дүгээр сарын 31-ны өдрөөс “24/7 ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-г үзүүлж эхэллээ.

A- A A+
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ  ШУУРХАЙ  ХҮРГЭХ 24/7 ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ. Тус хэлтэс нь  иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүндрэл чирэгдэлгүй, шуурхай хүргэх зорилгоор 2024 оны 1 дүгээр сарын  31-ны өдрөөс “24/7 ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-г үзүүлж эхэллээ.