Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын Хуульчдын холбоотой хамтран жил бүр зохион байгуулдаг “Хуульчийн Про Боно өдөрлөг” 2024.05.01-ний өдөр аймгийн төв талбайд зохион байгууллагдаж иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүллээ.

A- A A+
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын Хуульчдын холбоотой хамтран жил бүр зохион байгуулдаг “Хуульчийн Про Боно өдөрлөг” 2024.05.01-ний өдөр аймгийн төв талбайд зохион байгууллагдаж иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүллээ.