“Шинэ хоршоо” хөдөлгөөний хүрээнд Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумд эхний "Чухал сүрэг" хоршоо байгуулагдаж гэрчилгээгээ гардан авлаа.

A- A A+
 “Шинэ хоршоо” хөдөлгөөний  хүрээнд Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумд эхний